28.02.2022

Sürdürülebilir Şirketlerin Başarı Anahtarı: Kurumsallaşma!

Marka
Sürdürülebilir Şirketlerin Başarı Anahtarı: Kurumsallaşma!

Eğer kurduğunuz şirketin 5 ile 10 yıl arasında batmasını istemiyorsanız “sürdürülebilirlik" ve “kurumsal yönetim anlayışı” önceliklerinizin en başında gelmelidir.

Yaşamımız boyunca ne yaparsak yapalım en önemlisi yaptığımız eylemin “sürdürülebilir” olmasını sağlamaktır. Sürdürülebilir olmayan hiç bir eylem başarı getirmeyecektir.

 

Şirketler içinde bulunduğumuz dönem, şirketlerin sorumluluğu sadece mal ve hizmet üretimi ve satışı ile finansal başarı elde etmelerinin yeterli bulunmadığı, aynı zamanda gelecek nesillere de ayağı yere basan sürdürülebilir şirketler olma gereksinimi taşımaktadır.

Ne yazık ki ülkemizde şirketlerin ömrü ortalama 5 ile 10 yıl arasında değişmektedir. Kurulan şirketler bir şekilde hayatlarını devam ettiremeyip iflas noktasına gelebiliyor. Ben bu sürenin düşük olmasını şirketlerin kuruluş aşamasında başlayarak yapacakları faaliyetleri ve finansal durumlarını iyi planlamadıklarını ve kurumsallaşma ve kurumsal yönetime önem vermediklerine bağlıyorum. Halen günümüzde ikinci veya üçüncü kuşak yönetimine geçmiş ama kurumsallaşma aşamasında yol alamamış aile şirketleri bulunmaktadır. Eğer kurumsallaşma ve kurumsal yönetim noktasında şirketimizin yönünü belirlemezsek yönettiğimiz şirket elbette yönetilemez bir hal alacaktır.

 

Kurumsallaşma, bir işletmenin yönetim ve operasyon ekiplerinden, onların faaliyet ve becerilerinden bağımsız hale gelerek yürütülebilmesi ve geliştirilmesi anlamına gelmektedir. İşletmede önemli roller üstlenen kişilerin yokluğunda işlerin aksamaması işletmelerin kurumsallığıyla doğru orantılıdır. Kurumsal işletmelerde görev tanımları kesin bir şekilde ifade edilmiş ve çalışanlar tarafından bu tanımlara uyulmaktadır. Stratejik planlamasını iyi yapan; günümüz şartlarına kolay uyum sağlayıp geleceği gören ve doğru kararlar veren şirketler kurumsallaşmaya her gün bir adım daha yakındır. Planlama süreçlerinde en önemli noktalardan biri de küçük detayları mutlaka göz önünde bulundurmaktır. Kurumsallaşmayı hedefleyen şirketler, görev tanımlarını kesin olarak belirlemeli, iş süreçlerinde mutlaka objektif olmalı, iş akışlarını dokümanlarla takip etmeli ve çeşitli kural ve yönergeler hazırlamalı, duygusallıktan mutlaka kaçınmalıdırlar.

Şirketlerin birinci önceliği bulunduğu dönemde başarılı bir yönetim uygulayıp, işletmelerini sonraki kuşaklara aktarabilmeyi ve devamlılık sağlayabilmeyi hedeflemektir. Bu sebeple “sürdürülebilirlik” şirketler için çok önemli bir kavramdır.

Kurumsallaşmanın yolu da sürdürülebilirlikten geçmekte; sürdürülebilirliğini arttıran işletmeler hızla büyüme ve başarı sağlayabilmektedirler.

Sürdürülebilir başarıya ulaşmak isteyen şirketler, mutlaka şirket ana sözleşmesi ile uyumlu bir aile anayasası oluşturmalı, yönetim kurulu ve idari kurulları yapılandırmalıdır. Finansal dönüşüm ve raporlamalar düzenli olarak yapılmalı, iş süreçleri değerlendirilip iyileştirmeler yapılmalıdır. Bunların yanı sıra, marka stratejisi oluşturan, insan kaynakları politikalarını belirleyen ve büyüme stratejilerini oluşturan aile şirketleri kurumsal şirketlere dönüşebilir ve sürdürülebilir başarıya ulaşabilirler.

 

Eğer kurduğunuz şirketin 5 ile 10 yıl arasında batmasını istemiyorsanız “sürdürülebilirlik" ve “kurumsal yönetim anlayışı” önceliklerinizin en başında gelmelidir.

 

**Bu yazı Özkan Gözütok tarafından Tayyare Limanı Dergisi için hazırlanmıştır.

Konuyla İlgili Makale ve Linkler

  1. Şirketler İçin Sürdürülebilirlik Rehberi
    https://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/surdurulebilirlik-rehberi.pdf

Benzer Yazılar

Marka Doğulmaz Marka Olunur!
8.04.2022

Marka Doğulmaz Marka Olunur!

Herkesin hayalidir marka olmak. Sizce Marka Doğulur Mu? Marka Olunur mu?

Tayyare Limanı 2021 Sürdürülebilirlik Raporu
2.02.2022

Tayyare Limanı 2021 Sürdürülebilirlik Raporu

2021 Yılı Tayyare Limanı Sürdürülebilirlik Raporu Mesajım

Tayyare Limanı 2011-2020 Sürdürülebilirlik Raporu Mesajım
26.01.2021

Tayyare Limanı 2011-2020 Sürdürülebilirlik Raporu Mesajım

10 yıllık sürecimizin sürdürdürebilirlik raporunu ilkini sizlere sunuyoruz.