19.04.2023

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

Toplam Kalite Yönetimi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

Bu çalışmada önce sosyal sorumluluk kavramı tanımlanarak, sosyal sorumluluğa ilişkin teoriler açıklanacak, sosyal sorumluluk uygulamalarının aşamaları anlatılacak ve insan kaynakları açısından sosyal sorumluluğun önemi ele alınmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları from Özkan Gözütok

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?

Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, bir işletmenin toplumda üretici, satıcı, işveren, müşteri ve vatandaş olarak rolünü sorumlu ve sürdürülebilir bir tarzda yönetmesine dönük bağlılığını ifade etmektedir.

Dolayısıyla kurumsal sosyal sorumluluk yasal ve örgütsel gerekliliklerin ötesinde ki pozitif tutum ve davranışları ifade eder.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk;

 • Sadece bir hayırseverlik çeşidi değildir.
  Uzun vadeli amaçları destekleyen tutarlı bir politikadır.
 • Sadece bir proje değildir.
  Sosyal İhtiyaç ve konuları saptamayı amaçlayan bir yönetim yaklaşımıdır.
 • Bir çeşit harcama değildir.
  Geri dönüşümü olan bir yatırımdır.
 • Kar getirmesi beklenen bir yatırım değildir.
  Sadece karlılığı sağlayacak ve koruyacak bir yatırımdır.

Kurum İçi & Kurum Dışı Sosyal Sorumluluk Şeması

Kurum İçi & Kurum Dışı Sosyal Sorumluluk Şeması

Bu açıdan kurumsal sosyal sorumluluk işletmenin müşteriler, toplumsal kesimler, çalışanlar, yatırımcılar, hükümet, yerel yönetimler, rakipler ve tedarikçiler gibi tüm örgütsel taraflarla ilişkisini tanımlamaktadır. (Committee on Public Finance;2002;5).

Tanımsal Çevre;
Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin örgütsel süreçlerini toplumsal yararlık ilkesi çevresinde yönetmeleridir.

Köken
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramını analiz ederken kültürel, sosyal ve ekonomik faktörleri de dikkate almak gerekir. Bu değişkenler sosyal sorumluluk programlarının biçimlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla her toplumdaki kurumsal sosyal sorumluluk alanları farklılaşabilmektir.

Amerika Modelinde;
Geleneksel olarak Amerika’da sosyal sorumluluk faaliyetleri yardımseverlik kavramı çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu ülkede işletmeler vergilerini verdikleri sürece faaliyetlerini sürdürmekte geniş bir özgürlük alanına sahiptirler. İşletmeler ABD’de toplumsal projelere destek vererek yardımseverliklerini toplumla paylaşma yoluna gitmektedirler. (mallenbaker.net 2004).

Avrupa Modelinde;
Avrupa Modelinde ise sosyal sorumluluk programları zenginlik yaratma sürecinin bir parçasıdır ve işletmelerin rekabet edebilirliğini destekleyerek, toplumsal refahı yaratmak ve yaymak amacıyla kullanılmaktadır. (mallenbaker.net 2004).

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Teorileri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Teorileri

Klasik Yaklaşım
işletmelerin en önemli sorumlulukları;

 • Karlılığı maksimize etmektir.
 • Hisse sahipleri için daha yüksek kazançlar yaratmaktır.

Yardımseverlik Yaklaşımı

 • Bu projeler örgüte net maliyet yaratsa bile desteklenmelidir.
 • Bu yaklaşım geniş bir bakış açısı taşır.
 • Etik değerler ve toplumsal ahlaki kaygılar üzerinde kurgulanmıştır.

Sosyo-Ekonomik Yaklaşım

 • Bu yaklaşım dar bir bakış açısından uzaklaşmayı savunmaktadır.
 • Uzun dönemde örgütün müşteri ve tedarikçilerle iyi ilişkiler kurmasına olanak sağlayacaktır.

Modern Yaklaşım: Örgütsel Taraflar Yaklaşımı

 • Sübjektif özelliklidir,
 • Bir tarafta karlılık güdüsü, öte yanda ise yardımseverlik duygusu çatışan görüşler olarak ön plana çıkabilmektedir.
 • Çatışmadan kaçınmak için örgütün sosyal sorumluluk projelerini içselleştirmesi, bunun yönetsel ve stratejik bir alan olarak tanımlanması gerekmektedir.
 • Böyle bir yaklaşım, hem yönetsel hem de çalışanlar açısından sosyal sorumluluk projelerine katılımı daha güçlü bir şekilde teşvik edecektir.

Türkiye’de Yürütülen En Başarılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri

Doğan Yayın Grubu ‘‘Baba Beni Okula Gönder’’

Doğan Yayın Grubu ‘‘Baba Beni Okula Gönder’’
23 Nisan 2005 yılında Doğan Yayın grubu öncülüğünde hayata geçirilen bu proje sayesinde bütün kız çocuklarına eşit eğitim hakkı sağlanarak okula gitmeyen, gidemeyen ya da gönderilmeyen kız çocuklarını okulla buluşturulmuştu. Devlet yetkilileri ve iş insanları bu projeye büyük destek verdi.

Doğan Gazetecilik Onursal Başkanı Hanzade Doğan Boyner’in başlatmış olduğu bu çalışma sayesinde binlerce çocuk okul ile buluştu ve durumu kötü olan öğrencilere burs verildi.

Vodafone ‘‘Düşler Akademisi’’

Vodafone ‘‘Düşler Akademisi’’
Türkiye Vodafone Vakfı ve Alternatif Yaşam Derneği’nin katkılarıyla 2008 yılında başlatılan "Düşler Akademisi" projesi ile engelli bireyler hayata kazandırıldı. Projede engelli bireyleri sanatla buluşturarak onların da hayatın içinde olabilecekleri gösterildi.

Bu proje, binlerce gencin hayalini gerçekleştirmesine katkı sağladı. 20 bin gönüllü sanatseverin de destek verdiği proje ile birlikte gençler, kendi kişisel gelişimlerine şahit oldu. Ayrıca, proje sayesinde engelli bireyler insanlarla yeniden uyum sağlama fırsatını yakaladı. 

Opet ‘‘Temiz Tuvalet’’

Opet ‘‘Temiz Tuvalet’’
Türkiye’de yapılan en uzun soluklu toplumsal projelerden biri olan Opet’in Temiz Tuvalet Kampanyası, 2000 yılından bu yana sürdürülmektedir. Türkiye’nin önemli bir sorununu hedef alan proje ülkemizin gündemine “tuvalet temizliği ve hijyen” konularını getirerek, bu konuda bir bilinç oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Önce kendi istasyonlarından işe başlayan Opet, zamanla projeyi, tüm yurda yaymış, temizlik ve hijyene verdiği önemle de farklılığını vurgulayarak, bunu kalıcı hale getirmeyi başarmıştır.

Eti ‘‘Çocuk Tiyatrosu’’

Eti ‘‘Çocuk Tiyatrosu’’
‘‘Çocuk Tiyatrosu’’ projesi, Eti tarafından 81 ilde bulunan çocukların kişisel, sosyal ve kültürel  gelişimlerine katkıda bulunabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Daha önce hiç tiyatroya gitmemiş olan çocukların bu duyguyu yaşamaları için yola çıkmıştır ve bu ücretsiz tiyatro deneyimiyle 2 milyondan fazla çocuk tiyatroyu tanımıştır.

Ayrıca, Çocuk Tiyatrosu kampanyası sadece ülkemizde değil, Türk nüfusunun yoğun olduğu KKTC, Azerbaycan ve Makedonya gibi ülkelerde de hayat bulmuştur.

Doğuş Otomotiv ‘‘Trafik Hayattır’’

Doğuş Otomotiv ‘‘Trafik Hayattır’’
Doğuş Otomotiv, 2004 yılından itibaren toplumun tüm kesimlerinde trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla “Trafik Hayattır” kurumsal sorumluluk projesini yürütmektedir. Trafik güvenliği konusunda Türkiye’nin en istikrarlı sorumluluk proje örneklerinden biri haline gelen Trafik Hayattır, 17 yıldır çeşitli bilinçlendirme projelerini başarıyla yürütüyor.

İnsan Kaynaklarının Kurumsal Soysal Sorumlukta Rol ve Sorumluluğu

Modern işletmeler İKY’nın önemli kurumsal rollerinden biri de çalışanların örgüte kattığı rekabet avantajını desteklemektir. Ekonominin tüm sektörlerinde müşteri merkezli rekabet anlayışını ortaya çıkması, insan kaynakları yönetimini de müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya ve bunlara dönük gereksinimleri çalışanları yönlendirerek sağlamaya zorlamaktadır. (Bennet & Genevieve; 1998;48).

KSS Ne İşe Yarar

KSS Ne İşe Yarar
Sosyal Sorumluluk bilinci gelişmiş işletmelerde, örgütsel bağlılık ve aidiyet açısından da çalışanlar bu alanda daha az deneyimli işletmelere göre daha yüksek bir özgüven kazanmaktadırlar.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Stratejik İnsan Kaynakları
Sosyal Sorumluluk Programları İKY’nin stratejik rolünü özellikle dört temel alanda destekleyebilmektedir.

 • Stratejik insan kaynağının yönetimi; Örgütsel stratejiyle ile İKY arasındaki kurgunun tamamlanması,
 • Değişimin yönetimi; Tane örgütsel değişim kapasitesinin yaratılması,
 • Yetkinlik Yönetimi; Çalışanların performans beklentilerine uygun bir işyeri ortamının yaratılması,
 • Kurumsal etkinliğe ulaşmada örgütsel motivasyonun sağlanmasıdır.

KSS ve İKY Arasındaki İki Yönlü İlişki

KSS ve İKY Arasındaki İki Yönlü İlişki

Sonuç;

Bu çerçevede kurumsal sosyal sorumluluk boyutuyla insan kaynakları yönetiminin stratejik rolü değerlendirildiğinde;

 • Çalışanlar hem toplumsal projelerin gerçekleştirilmesinde aktif şekilde katkıda bulunmakta, hem de bu projelerin bir sonucu olarak yaratılan pozitif örgütsel ortamın sonuçlarından etkilenmektedirler.
 • Çalışanların moral, motivasyon ve balılığı bu programlar yoluyla daha da güçlendirilmektedir. (Zappala & Cronin;2003;66).
 • Yakın gelecekte kurumsal sosyal sorumluluğun işletmecilik anlayışının bir yansıması olarak kabul edileceği ve bu açıdan insan kaynakları yönetiminin daha yüksek bir sorumluluk üsleneceği açıktır.
 • Bu rol, uzun dönemli olarak hem iş gücünün hem de örgütün sürdürülebilir bir rekabet ortamı yaratmasının da bir gereğidir (Kramar; 2004).

Capital Dergisi’nin “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması”, 2021 yılında 16. kez gerçekleştirildi.

 • 2021 yılında “En sorumlu şirket” Koç Holding çıktı.
 • Ali Koç halk nezdinde, Bülent Eczacıbaşı iş dünyası gözünde “En sorumlu lider” olarak beğeni topluyor.
 • Proje bazında ise halk, “En başarılı KSS projesi” olarak Eti’nin “Sarı Bisiklet” kampanyasını,
 • İş dünyası Opet’in “Temiz Tuvalet” kampanyasını seçti.

“İşleriniz iyi gidiyorsa, eğitim bütçesini iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına.” - Tom Peters

 

**Bu yazı Özkan Gözütok tarafından Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Prof. Dr. Öznur Bozkurt'un dersi için hazırlanmıştır.

Konuyla İlgili Makale ve Linkler

 1. "Sosyal Sorumluluk Nedir? En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projeleri", https://toptalent.co/sosyal-sorumluluk-nedir-en-basarili-sosyal-sorumluluk-projeleri, Erişim: Nisan 2023.
 2. "İnsan Kaynakları Açısından Kurumsal Sosyal Sorumluluk", https://www.slideshare.net/SelmaAYDIN3/insan-kaynaklari-acisindan-kurumsal-sosyal-sorumluluk, Erişim: Nisan 2023.
 3. "Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik", https://www.slideshare.net/ilkerserdar/kurumsal-sosyal-sorumluluk-is-etigi-ve-etik, Erişim: Nisan 2023.
 4. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması”ndan çıkan kritik mesaj", https://www.capital.com.tr/is-dunyasi/arastirmalar/kritik-mesaj, Erişim: Nisan 2023.

Benzer Yazılar

Hizmet Kalitesinde Çalışanların Önemi
27.04.2023

Hizmet Kalitesinde Çalışanların Önemi

Günümüzde kuruluşlar, rekabetçi kalabilmek için ele alınması gereken çok sayıda zorlukla karşı karşıyadır. Hizmet kalitesini iyileştirme sürecinde müşteriye öncelik vermek, verimlilik ve müşteri memnuniyeti arasında bir denge kurmak, çalışan bağlılığına odaklanmak en önemli noktalardandır.

Her Şeyi Bilen Google Kimdir?
29.03.2023

Her Şeyi Bilen Google Kimdir?

Google şirketini 1998 yılında kuran iki ortak Larry Page ve Sergey Brin, 20 yıldan kısa bir süre sonra dünyanın marka ve piyasa değeri en büyük şirketlerinden birisini yöneteceklerini acaba o günlerde hiç düşünmüşler miydi? Bu soruya yanıt vermek bizi kaçınılmaz olarak bu iki adamı, bazı yakın arkadaşlarına göre iki azimli dahiyi daha yakından tanımaya yönlendirmektedir.

Yalın 6 Sigma (TÖAİK ve DMAIC) Modeli
27.02.2023

Yalın 6 Sigma (TÖAİK ve DMAIC) Modeli

Günde 2 uçağı hatalı iniş yapan bir havayolu şirketi sizce kaç yolcuya bilet satabilir? Ya da yılda 5.000 hatalı ameliyat yapan bir hastanede kaç tane hasta gönül rahatlığıyla ameliyat olmayı tercih edebilir? İşte bu soruların oranlarını en aza indirmek için Yalın 6 Sigma var… Peki Yalın 6 Sigma Nedir?